Ebeveynlerin Davranışları Sınava Girecek Çocuğu Nasıl Etkilemektedir?

Sınav, öğrencilerin okulda öğretmenler tarafından anlatılan konularının ne kadarını dinleyip o konuda ders çalıştığını ölçmek için yapılan yazılı veya sözlü uygulamalardır. Fakat bazı sınavlar vardır ki öğrencinin ileride yapacağı mesleği, oturacağı evi ve arabayı dahi seçmesine neden olmaktadır. Bu türden sınavları kazanmak ve kariyerini güzel devam ettirmek isteyen öğrencilere de ebeveynlere de büyük bir yük binmektedir.

Ebeveynlerin davranışları sınava girecek olan çocuğun sınav sonucu büyük oranda etkilemektedir. Çünkü öğrencinin en büyük motivasyon kaynağı ailesinden ve yakın çevresinden alacağı destek ve motivasyon konuşmaları olacaktır. Bu yüzden ebeveynlerin çocuklarına belirli aralıklara motivasyon ve destek verici konuşmalar yaparak çocuğun sınavının iyi geçmesine ve sınavdan iyi bir not almasında yardımcı olabilecek yardımcı etkenlerden bir tanesini oluşturmaktadır.

Ebeveynler, çocuklarının üzerine çok gitmemesi gerekmektedir. Unutulmaması gereken bir husus vardır ki; zaten sınava girecek olan çocuğun kendi başına kararlar verebilecek yaşa ve olgunlukta olmasıdır. Bu yüzden ebeveynler sadece belirli aralıklarla çocuğunun deneme sonuçlarının nasıl geçtiğini ve bu şekilde ders çalışırsa ileride çok iyi yerlere geleceği gibi motivasyon ağırlıklı konuşmalar yapması gerekmektedir. Eğer ebeveynler çocuklarının gururunu incitebilecek dereceden ağır konuşmalar yapar ise çocuğun hem motivasyonu hem de psikolojisi alt üst olup sınavlardan çok kötü notlar alabilmektedir.

Ebeveynlerin ev içerisinde yapmış oldukları bütün eylemler çocuğun hafızasına olumlu veya olumsuz olarak yansımaktadır. Bu yüzden özellikle sınava girecek olan çocukların gerek ev içerisinde gerekse okul veya dershane ortamında huzursuz ve sakin bir ortamda ders çalışması hem motivasyonunu arttırmasında hem de konsantrasyon yakalamasında büyük bir rol oynamaktadır.

Ebeveynlerin davranışları sınava girecek çocuğu nasıl etkilemektedir;

Psikolojik Olarak Etkileri

Ebeveynlerin çocuklarına karşı uygulamış oldukları bütün eylemler çocuğun hafızasında olumlu veya olumsuz bir şekilde kaydedilmektedir. Bu yüzden ebeveynlerin özellikle sınava girecek olan çocuğuna söylenilen her bir olumsuz ve aşağılayıcı cümle çocuğun psikolojisini bozmaya ve ders çalışma isteğinin uçup gitmesine neden olmaktadır. Bu yüzden ebeveynlerin yapmış oldukları bütün hareketler çocuğun gerek psikolojini gerekse motivasyonunu etkileyecek başlıca unsur olarak rol oynamaktadır.

Konsantrasyon Oluşturmada Etkiler

Ebeveynlerin çocuklar üzerinde yapmış oldukları her bir eylem çocuğun ders ve ödev yaparken farklı hayallere dalmasına neden olmaktadır. Bu sayede çocuğun konsantrasyonu başka bir işe odaklandığından dolayı sınavlarca kötü sonuçlar alabileceği muhtemel bir gerçeklilik gözü ile bakılmaktadır. Bu yüzden ebeveynler özellikle sınava girecek olan çocuklarına karşı çok nazik ve hoşgörülü davranması ve en önemlisi de çocuğuna bir yetişkin gözü ile bakması gerekmektedir. Kendisine yetişkin gözü ile bakan büyüklerini gören çocuk sorumluklarının ve yapması gereken eylemlerin farkına varıp bunları yerine getirmek için var gücüyle çalışabilir.

Ebeveynlerin çocuklar üzerinde söylemiş olduğu her bir sözcük gerek çocuğun psikolojisine gerekse de sınav sonucuna yansır. Bu yüzden ebeveynler özellikle sınava girecek olan çocuklarına yaklaşımı gayet dikkatli ve ölçülü olması gerekmektedir. Aynı zamanda ebeveynler çocuklarını her konuda çok sıkıştırıp diretmemeleri gerekmektedir. Çünkü çocuklar ebeveynlerinin ısrarla yapması gereken bir işten o kadar gına gelebilmekte ve o işi bir daha yapmak dahi istemeye bilmektedirler. Bu yüzden ebeveynlerin bazı işleri akışına göre çocuğa teslim etmesi daha akıllı bir karar olabilir.

Ebeveynler özellikle sınav zamanındaki çocuğunun düşük not alabileceğini düşünerek endişeye kapılabilmektedir. Bu endişe yerinde ve doğru bir dozajda kabul edilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir